Vandre-
makkerne

Klar til efterårets ture og aktiviteter?

Her finder du de aktuelle ture og aktiviteter. Turene er typisk 20-22 km.
Tilmelding sker på de enkelte turopslag. 

Lørdag 7. oktober. Røsnæs - tur, hygge og overnatning (Thomas)

Lørdag den 18. nov. Humleore Skov og Pandekager (Anne Marie)

Lørdag den 9. dec. Juletur i Hareskoven  (Anne Marie)

Billeder fra vores ture. Klik på billeder/links, og se mange flere på Facebook 

Info-sider om Vandremakkerne 

Velkommen - om Vandremakkerne 

Praktiske oplysninger og deltagelsesbetingelser

Find Vandremakkerne på Facebook 


Foreningen Vandremakkerne af 4.3.2021Formand for bestyrelsen Thomas Vaaben Søgaard.Mail: vandremakkerne@gmail.comCVR: 42172022